Bilteknik

HRM Engineering finns numera på hrmengineering.se.

Bilens upphovsmän

År 1874 anser man att ingenjörerna Siegfried Marcus och Heinrich Walch byggde den allra första bilen med både styranordning och förbränningsmotor. Det var denna bilmodell som Carl Benz utgick ifrån när han byggde den bilkonstruktion som i historieböckerna är startskottet för bilindustrin. Tyskarna Carl Benz och Gottlieb Daimler byggde - helt oberoende av varandra - varsin bensindriven bil år 1886, men det skulle dröja ända till 1913 innan bilen blev intressant för allmänheten och den modellen stod amerikanen Henry Ford för med sin ikoniska T-Ford.

Bilen och miljön

Bilen är känd för att vara en stor miljöbov och innan man började utveckla avgasreningskonstruktioner så hann bilanvändandet åsamka planeten stor skada. Idag ligger mycket av biltekniken på just detta fält - man vill utveckla bilar som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Man experimenterar med nya bränslen, el och diverse reningssystem och framåt går det även om bilen ännu är långt ifrån ren. Stor problematik ligger i det faktum att bilen är ett tungt fordon i förhållande till det antal personer som den kan transportera. Läs mer om bilens miljöpåverkan här.

Även biltvättning har varit en källa till miljöfrågor och idag är det många kommuner som förbjuder biltvätt på garageuppfarten. Isätllet får du tvätta bilen i särskilda hallar. För bästa resultat - använd Foam Lance! Du kan läsa mer på Bästitest24 där de testat olika modeller och valt ut de 5 bästa på marknaden.

Bilens framtid

Hur ser då framtiden ut för våra bilar? Den mest dramatiska skillnaden kommer ligga i det att framtidens bilar kör sig själva. Vi blir alla passagerare. Andra stora skillnader ligger, som vi nämnt längre upp, i bilarnas bränslen. Snart nog kommer vi att ha miljövänliga bilar på gatorna, det är ditåt utvecklingen barkar. 

De nya, smarta bilarna kommer att vara säkrare än de förardrivna bilarna. De kommer att kunna bedriva strategisk planering av sin körning med hjälp av sensorer och så småningom kanske de svävar fram snarare än rullar. Utvecklingen sker i mycket högt tempo.